Doğubayazıt Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında,  ilçemiz sınırları içerisinde yer alan kayıtlı 86 adet köy mevcuttur. Bu köylerimizde toplam hane halkı sayısı 50.000 kişi civarındadır. İlerleyen bölümlerde isimleri sıralanan köylerimizin her birindeki, hane halkı sayısı , toplam konut sayısı, doğum-ölüm oranları, öğrenci sayısı, öğretmen sayısı, kişi başına üretim, tüketim, gelir  gibi istatistiği bilgilere, kaynak yetersizliği açısından yer verilmemiştir. Zaten kitabımızın yazılış amacına da uygun düşmemektedir. Daha çok gözleme dayanan veriler ile elde bilgiler ışığında, istatistiki verilerin sonuçları üzerinde kısaca durulmaya çalışılmıştır.

                “Köylü Milletin Efendisidir…”:

                Köylerde yaşayan halkımız, ağırlıklı olarak geçimlerini ürettikleri ile yani “öz tüketim” yolu ile karşılamaktadırlar. Köylerde ekonomi, daha çok; küçük ve büyükbaş hayvan ticareti ve tarım ürünlerine dayanmaktadır. Ekonomik göstergelere bakıldığında; geçim şartları açısından köylerin durumunun hiç de iç açıcı olmadığını görürüz. Hane halkının yıllık 300 $ Amerikan Doları’nın altında gelirinin bulunduğunu, bu durumun gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında utanılacak ölçüde insanca yaşamaya engel olduğunu  görürüz.

                Köylerimizdeki sağlık hizmetleri de oldukça geri ve çağ dışıdır. Dünya İnsan Sağlığı Örgütü Standartları göz önünde bulundurulduğunda; üzülerek belirtmek gerekirse; kişi başına düşen doktor ve sağlık tesisi sayısı gibi kriterlere göre, hem ilçemiz; hem de köylerimiz üçüncü dünya ülkeleri ile aynı kulvarda yer almaktadır. Gelir dağılımı adaletinin sağlanmadığı ülkemizde, sağlık sorunlarına maddi kaynak bulamayan dar gelirli köylümüz, hastalıklara ve makus kötü kaderlerine terk edilmiş durumdadırlar. Bu durum köylü vatandaşın, sağlık sorunlarını çözmede ilkel yöntemlere başvurmalarına ve hiçbir tıbbi geçerliliği bulunmayan tedavi yöntemlerine yönelmelerine neden olmaktadır.

                 Köylerdeki eğitim hizmetlerinin kalitesini olumsuz yönde etkileyen nedenler kısaca şöyledir; köylerin bulundukları coğrafyanın engebeli bir araziye sahip olması, özellikle orta öğretimde  şehir-köy ulaşımının zorlukla sağlanması , iklim şartlarının olumsuz etkisi ile kış aylarında eğitimin aksaması, sosyo-ekonomik yapıdan kaynaklanan “eğitimin, pratikte faydasının olmadığı” gibi yanlış kanaat ve inanışlar, bölgeye ve özellikle köylere yapılan merkezi atamalarda, atanan eğitmenin bölge ile ilgili olumsuz değerlendirmeleri ve son olarak uzun yıllardır devam eden güvenlik sorunu gibi temel nedenler gösterilebilir.

                Bu sebeplerden dolayı köylerde okuma yazma oranı, Türkiye ortalamasının oldukça gerilerinde kalmıştır. Okuyan nüfusun köylerdeki istihdam olanaklarının neredeyse imkansız olması sebebi ile köylerden kentlere “yetişmiş beyin göçleri” yaşanmaktadır.

                “ Uzakta bir köy var orda…”       

                Aşağıda yöremizde mevcut köylerin hem şimdiki hem de yöremizde yaşayan yaşlı insanlarımızın anımsamasına kolaylık sağlamak amacıyla eski isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir;

Yukarıdaki bilgiler Doğubayazıt Nüfus Müdürlüğü Kaynaklarından alınmıştır.